Pożyczki podzastaw

Masz nieruchomość?

Masz kredyt!

Pożyczki pod zastaw domu

Dokumenty potrzebne do uzyskania pożyczki pod zastaw domu:

  • odpis z księgi wieczystej (maksymalnie sprzed 3 miesięcy)
  • wypis z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego (maksymalnie sprzed 3 miesięcy)
  • wypis z rejestru gruntów (maksymalnie sprzed 3 miesięcy) oraz mapka poglądowa lub wyrys
  • zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych w domu
  • akt notarialny dotyczący nabycia domu
  • zdjęcia przedstawiające dom wraz z działką – po jednym zdjęciu każdego pomieszczenia wewnątrz budynku, zdjęcia powinny przedstawiać całą przestrzeń danego pomieszczenia
  • opis ewentualnych obciążeń, sytuacji finansowej jak również spodziewanej kwoty pożyczki
  • dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu itp.

copyrights © 2013 by Star Marketing