Pożyczki podzastaw

Masz nieruchomość?

Masz kredyt!

Pożyczki pod zastaw działki

Pod zastaw działki

Dokumenty potrzebne do uzyskania pożyczki pod zastaw działki lub gruntów rolnych:

  • odpis z księgi wieczystej (maksymalnie sprzed 3 miesięcy)
  • wypis z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego (maksymalnie sprzed 3 miesięcy) ewentualnie decyzja gminy o przeznaczeniu terenu pod zabudowę lub braku decyzji o zabudowie
  • wypis z rejestru gruntów (maksymalnie sprzed 3 miesięcy) oraz mapka poglądowa lub wyrys
  • akt notarialny dotyczący nabycia działki lub gruntów
  • zdjęcia przedstawiające teren działki lub gruntów
  • jeżeli działka ma status działki rolnej to procedura przyznania pozyczki przedłuży się ponieważ w takim wypadku niezbędne jest uzyskanie opinii Agencji Rynku Rolnego
  • opis ewentualnych obciążeń, sytuacji finansowej oraz spodziewanej kwoty pożyczki
  • dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu itp.

Uwaga: przy udzielaniu pożyczek pod zastaw gruntów rolnych, wartości zabudowań mieszkalnych i budynków gospodarczych nie jest brana pod uwagę.

copyrights © 2013 by Star Marketing