Pożyczki podzastaw

Masz nieruchomość?

Masz kredyt!

Pożyczki pod zastaw mieszkania

Dokumenty potrzebne do uzyskania pożyczki pod zastaw mieszkania:

  • odpis z księgi wieczystej (maksymalnie sprzed 3 miesięcy) lub w przypadku jej braku zaświadczenie ze spółdzielni o własnościowym prawie do lokalu
  • zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach czynszowych lub zaświadczenie o wysokości tych zaległości, jeśli takie są
  • zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu
  • akt notarialny dotyczący nabycia lub przydział lokalu
  • zdjęcia: budynku mieszkalnego wraz z wejściem do budynku, zdjęcie klatki schodowej oraz po jednym zdjęciu każdego pomieszczenia wewnątrz zastawianego mieszkania – zdjęcia powinny ukazywać całą przestrzeń danego pomieszczenia
  • opis obciążeń, sytuacji finansowej oraz spodziewanej kwoty pożyczki
  • dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu itp.

copyrights © 2013 by Star Marketing